CELLINK lanserar 7 nya Biobläck, 3 nya kits med GelMA samt möjliggör 3D-Bioprinting av mångfasetterade vaskulära nätverk

Bioprintning av vävnad i flera lager genom användandet av CELLINK VASKIT, passar för läkemedelsscreening, onkologiforskning, samt studier på bildandet av nya blodkärl. Med hjälp av CELLINKS revolutionerande algoritmer kan forskare generera vaskulära nätverk i skräddarsydd form och komplexitet. Mångfacetterade vävnadskonstruktioner kan skrivas ut med hjälp av de nya biobläcken CELLINK GelMA A och GelMA H, som kan ändras efter ändamålet med dess cellbindnings förmåga och tillväxtfaktorer. Just denna modell består av ett till lager av CELLINK SKIN+ som har optimerats för hudvävnad.

Dessa 7 nya biobläck och 3 nya kits gör det möjligt för forskare att enklare och med mer komplexitet bygga 3D konstruktioner. De nya materialen skapar även möjligheter för läkemedels- och bioteknikföretag att snabbare starta forskning med biobläck optimerade för deras specifika applikation. Genom samarbete med forskare världen över har CELLINK utvecklat och standardiserat dessa biobläck för att möta den globala marknaden och dess utmaningar.

De nya biobläcken inkulderar:

  • CELLINK GelMA A och CELLINK GelMA C som är två blandningar av GelMA som är lättare och bättra att bioskriva än andra GelMA baserade biobläck på marknaden.
  • CELLINK GelMA H innehåller biomolekyler som binder, håller kvar och frisätter vilka tillväxtfaktorer eller morfogen som helst. Detta bläck gör det möjligt att bygga 3D strukturer som kan ge regionspecifik celldifferentieringskapacitet.
  • CELLINK Fibrinogen och CELLINK Fibrin är de första kompletta biobläcken som kan efterlikna den ursprungliga sårläkningsmiljön.
  • CELLINK SKIN and CELLINK SKIN+ är två standardiserade biobläck som har utvecklats för uppbyggnad av hudvävnad.

De nya kitten inkluderar:

  • CELLINK GelMA Kit som är sterilt GelMA pulver till det lägsta priset på marknaden och kan skräddarsys efter forskarens egna behov.
  • CELLINK Support Kit möjliggör för forskare att bioutskriva bläck som tidigare haft för låg viskositet.
  • CELLINK VASKIT innehåller både optimerade ledande stödmaterial tillsammans med nya algoritmer för att generera vaskulära nätverksgeometrier i storleksanpassade vävnadskonstruktioner. Detta kittet är kompatibelt med alla biobläck som CELLINK erbjuder för att kunna förenkla genereringen av vaskulära nätverk.

“Med lanseringen av dessa 7 nya standardiserade biobläck och 3 nya kit fortsätter vi att adressera och ge lösningar till de problem som många av våra samarbetspartners har. Dessa nya biobläck öppnar upp möjligheten för forskare att tillverka en stor variation av vävnadsmodeller som kan användas i många olika applikationer. Med dessa nya produkter kommer vi fortsätta expandera vår kundbas. Vi kommer fortsätta utveckla produkter som gör det möjligt för alla forskare som är intresserade att börja 3D skriva så enkelt och snabbt som möjligt.” – Erik Gatenholm, CEO, CELLINK 

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Gatenholm, CEO                                Gusten Danielsson, CFO

Telefon: +46 73 267 00 00                       Telefon: +46 70 991 86 04

E-mail: [email protected]                           E-mail: [email protected]  

Om CELLINK

CELLINK har skapat en av världens första universella biobläck, idag använt av många av världens mest välrenommerade forskningsinstitutioner. Biobläcket kan blandas med levande celler för att skriva ut funktionella mänskliga vävnader och om den framtida forskningen är framgångsrik, kan tillslut hela mänskliga organ skrivas i 3D-bioskrivare. CELLINK's universella biobläck visar utmärkta resultat och kan användas i både CELLINK’s egna 3D-skrivare och 3D-skivare utvecklade av andra operatörer.

Latest press releases