Handeln i CELLINKs aktier inleds idag på Nasdaq Stockholms huvudmarknad

CELLINK AB (publ) (”CELLINK” eller “Bolaget”) (Nasdaq Stockholm: CLNK B) meddelar att handeln i bolagets aktier idag inleds på Nasdaq Stockholms huvudmarknad.

”Jag vill börja med att tacka hela teamet, styrelsen, investerare, och framför allt, kunderna för det fortsatta förtroendet till företaget och för det fantastiska arbetet. Den spännande resa som fyra pionjärer började bara fyra år sedan har nu lett till ett multinationellt bolag som är verksamt i sex länder, har 200 briljanta anställda, produkter i 55 länder världen över, och nu är noterat på Nasdaq Stockholms huvudmarknad. Det är med enorm stolthet, ära och förtroende som vi blickar framåt och påbörjar ett nytt kapitel för CELLINK, med den fortsatta visionen att ändra den medicinska världen.” Säger Erik Gatenholm, VD på CELLINK.

Aktierna kommer att handlas oförändrat med kortnamn (CLNK B) och ISIN-kod (SE0013647385). Det sker inte något erbjudande eller utgivande av nya aktier i samband med att Bolagets aktier upptas för handel på Nasdaq Stockholms huvudlista. Aktieägare i CELLINK behöver inte vidta några åtgärder i samband med listbytet.

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Gatenholm, VD

Telefon (Sverige): +46 73 267 00 00

Telefon (US): +1 (650) 515 5566

E-mail: [email protected]

Gusten Danielsson, CFO

Telefon (Sverige): +46 70 991 86 04

Telefon (US): +1 (857) 332 2138

E-mail: [email protected]

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 april 2020 kl. 08:30.

Om CELLINK

CELLINK är ett nischat life-science bolag som utvecklar och levererar life-science lösningar för cellkultivering. Vi fokuserar på tre applikationsområden som inkluderar bioprinting, analysis och liquid handling & bioprocessing för att möjliggöra ett komplett erbjudande inom vår niche av life-science lösningar. Målet är att utveckla och kommersialisera cellkultiveringsteknologier som kan leda till att forskare har möjligheten att skapa mänskliga organ från 3D-bioskrivning. Bolaget grundandes 2016 och har installerat sina produkter i mer än 55 länder, CELLINK förändrar framtidens medicin. För mer information, vänligen besök www.cellink.com. Bolagets aktier handlas på Nasdaq Stockholms huvudmarknad under kortnamnet CLNK B.

Senaste pressreleaserna
March 22, 2020RegulatoryUppdatering avseende COVID-19
November 18, 2019RegulatoryKallelse till årsstämma i CELLINK AB