Inbjudan till CELLINK:s telefonkonferens om förvärvet av Scienion AG

CELLINK bjuder in till en webcast/telefonkonferens med hänseende av det ingångna förvärvsavtalet av Scienion AG. Under presentationen kommer VD och CFO att informera och svara på frågor om transaktionen. Nedan följer inringningsuppgifter:

20:e Augusti 2020 15:00 (Europe/Stockholm)

Språk: Engelska

Sektor: Health care - Equipment & Services

Aktivitet: Presskonferens

Webcast: https://tv.streamfabriken.com/2020-08-20-cellink-press-conference

Telefonkonferens: Inringningsnummer: FR: +33170750721 DE: +4969222220380 SE: +46851999383 UK: +443333009032 US: 18335268383

Presentationen kommer att laddas upp på bolagets IR-sida och materialet finns tillgängligt här: https://www.cellink.com/investerare/finansiella-rapporter/ovriga-rapporter/

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Gatenholm, CEO                                   Gusten Danielsson, CFO

Telefon (Sweden): +46 73 267 00 00       Telefon (Sweden): +46 70 991 86 04

Telefon (US): +1 (650) 515 5566               Telefon (US): +1 (857) 332 2138

E-mail: [email protected]                                 E-mail: [email protected]

Om CELLINK

CELLINK är ett globalt life-science-bolag som tillhandahåller teknologier, produkter och tjänster för att skapa, förstå och behärska cell- och molekylärbiologi, med fokus på tre applikationsområden; bioprinting, analys samt vätskehantering och bioprocessing. Företaget utvecklar och marknadsför cellodlingsteknologier vilket gör det möjligt för forskare inom biovetenskap att bioprinta mänskliga organ och vävnader för farmaceutiska och kosmetiska tillämpningar. Sedan grundandet 2016 har CELLINKs produkter antagits av forskare och vetenskapsmän i mer än 1000 laboratorier och med över 100 publicerade citeringar, majoriteten av de största läkemedelsföretagen och har levererats till mer än 55 länder runt om i världen. Företagets vision är att skapa framtiden för medicin.

För mer information, vänligen besök www.cellink.com. Bolagets aktier handlas på Nasdaq Stockholms huvudmarknad under kortnamnet CLNK B.

Senaste pressreleaserna
March 22, 2020RegulatoryUppdatering avseende COVID-19