CELLINK meddelar förlängning av samarbetet med AstraZeneca för att använda CELLINKs 3D-bioprintning och tillhörande teknik för läkemedelsforskning

CELLINK-forskare kommer att fortsätta arbeta sida vid sida i AstraZeneca-laboratorier, med målet att öka hastigheten i utvecklingen av nya terapier.

CELLINK, med fokus på kommersialisering av innovativa teknologier för bioprintning och tillhörande tekniker för beredning och analys av 3D-bioprintade vävnader meddelade idag att företaget har förnyat sitt avtal om att samarbeta med det globala biofarmaceutiska företaget AstraZeneca i ytterligare 12 månader. CELLINK kommer att tillhandahålla bioprintrar och bioink för att påskynda forskningen av sjukdomar i AstraZenecas terapeutiska områden, inklusive onkologi, luftvägs- och hjärt-, njur- och metabolismsjukdomar.

Förnyelsen kommer att utnyttja CELLINKs växande portfölj av produkter som är utformade för att skapa ett sömlöst arbetsflöde från de förberedande stegen för bioprinting och cellberedning till den efterföljande analysen av den utskrivna vävnaden. CELLINK kommer att fortsätta tillhandahålla ett litet team av experter som arbetar sida vid sida med AstraZeneca-forskare vid deras FoU-strategiska centrum i Gaithersburg, USA. AstraZeneca kommer att tillhandahålla läkemedelsutvecklingskompetens för att hjälpa CELLINK att ytterligare förädla sitt

produktutbud till branschens behov.

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Gatenholm, VD                                                                   Gusten Danielsson, CFO

Telefon (Sverige): +46 73 267 00 00                                           Telefon (Sverige): +46 70 991 86 04

Telefon (US): +1 (650) 515 5566                                                 Telefon (US): +1 (857) 332 2138

E-mail: [email protected]                                                               E-mail: [email protected]

Om CELLINK

CELLINK är ett nischat life-science bolag som utvecklar och levererar life-science lösningar för cellkultivering. Vi fokuserar på tre applikationsområden som inkluderar bioprinting, analysis och liquid handling & bioprocessing för att möjliggöra ett komplett erbjudande inom vår niche av life-science lösningar. Målet är att utveckla och kommersialisera cellkultiveringsteknologier som kan leda till att forskare har möjligheten att skapa mänskliga organ från 3D-bioskrivning. Bolaget grundandes 2016 och har installerat sina produkter i mer än 55 länder, CELLINK förändrar framtidens medicin. För mer information, vänligen besök www.cellink.com. Bolagets aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet CLNK. Erik Penser Bank AB är Bolagets Certified Adviser och nås på +46 846 383 00 eller [email protected]

Senaste pressreleaserna
March 22, 2020RegulatoryUppdatering avseende COVID-19