Cytena och AstraZeneca samarbetar för att utveckla plattbaserade mikrobio-reaktorer för arbetsflöden inom utveckling för cellinjer

Cytena GmbH och dess dotterbolag cytena Bioprocess Solutions Ltd, del av CELLINK Life Sciences meddelade i dag att de kommer att inleda samarbete med AstraZeneca för att utveckla en ny generations plattbaserad mikro-bioreaktor som kan effektiviserar arbetsflöden för utveckling av cellinjer. Cytena som fokuserar på utveckling och kommersialisering av innovativ single cell-isolering och cellkultivering säger att samarbetet med AstraZeneca även kommer att innefatta utveckling av algoritmer för maskininlärning för förbättrad encells-kloning. Samarbetet nyttjar cytenas teknologiska framsteg inom single cell-isolering och bioprocessing för att snabbare och mer effektivt kunna upptäcka och tillverka terapeutiska antikroppar. Terapeutiska antikroppar är biologiska läkemedel som ofta används i behandling av cancer, autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar samt riktad läkemedelsdistribution.

Cytena är ett företag inom CELLINK-koncernen och är baserade i Freiburg, Tyskland och Taipei, Taiwan.

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Gatenholm, CEO                                                              Gusten Danielsson, CFO                             
Telefon (Sverige): +46 73 267 00 00                                        Telefon (Sverige): +46 70 991 86 04      
Telefon (US): +1 (650) 515 5566                                              Telefon (US): +1 (857) 332 2138
Email:
[email protected]                                                             Email: [email protected]                                

Om CELLINK

CELLINK är ett globalt life-science-bolag som tillhandahåller teknologier, produkter och tjänster för att skapa, förstå och behärska cell- och molekylärbiologi, med fokus på tre applikationsområden; bioprinting, analys samt vätskehantering och bioprocessing. Företaget utvecklar och marknadsför cellodlingsteknologier vilket gör det möjligt för forskare inom biovetenskap att bioprinta mänskliga organ och vävnader för farmaceutiska och kosmetiska tillämpningar. Sedan grundandet 2016 har CELLINKs produkter antagits av forskare och vetenskapsmän i mer än 1000 laboratorier och med över 100 publicerade citeringar, majoriteten av de största läkemedelsföretagen och har levererats till mer än 55 länder runt om i världen. Företagets vision är att skapa framtiden för medicin.

För mer information, vänligen besök www.cellink.com. Bolagets aktier handlas på Nasdaq Stockholms huvudmarknad under kortnamnet CLNK B.

Senaste pressreleaserna
March 22, 2020RegulatoryUppdatering avseende COVID-19