CELLINK slutför förvärvet av Scienion AG

Som offentliggjordes den 19 augusti 2020 ingick CELLINK AB (publ) (”CELLINK”) avtal om förvärv av precisionsdispenseringsbolaget Scienion AG. CELLINK har idag slutfört förvärvet av samtliga Scienion-aktier.

Köpeskillingen för samtliga aktier på kassa- och skuldfri basis uppgick till 80 miljoner euro, varav 40 miljoner euro betalades genom 2 814 032 nyemitterade aktier av serie B i CELLINK till ett pris om 146,6 kronor per aktie (”Vederlagsaktierna”) och resterande andel betalades kontant. Vederlagsaktierna förväntas registreras av Bolagsverket under september månad och kommer att motsvara cirka 6 procent av aktiekapitalet och cirka 4,6 procent av rösterna i CELLINK.

"Med Scienions revolutionerande teknikplattformar och briljanta team kommer vi att effektivisera arbetsflöden för bioprinting och förberedande arbetsflöden, samtidigt som vi förbättrar vår närvaro inom det kliniska området, en strategi som är väl anpassad till vår långsiktiga vision. Tillsammans med Dispendix, cytena, Cellenion och Scienion, kommer vi nu att vara bättre positionerade att erbjuda kompletta bioprintinglösningar och encellsutskriftslösningar, som sträcker sig hela vägen från tidiga FoU-produkter till avancerade tillverkningssystemen. Produktportföljen positionerar CELLINK som en marknadsledande aktör inom bioprinting, hantering av enskildaceller och precisionsdosering. " Erik Gatenholm, VD

För ytterligare information om förvärvet och om Scienion AG, vänligen se pressmeddelandet som offentliggjordes den 19 augusti 2020.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Erik Gatenholm, CEO                                                            Gusten Danielsson, CFO

Telefon (Sweden): +46 73 267 00 00                                Telefon (Sweden): +46 70 991 86 04

Telefon (US): +1 (650) 515 5566                                        Telefon (US): +1 (857) 332 2138

E-mail: [email protected]                                                          E-mail: [email protected]

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2 september 2020, kl. 08:58 (CEST).

Om CELLINK

CELLINK är ett globalt life-science-bolag som tillhandahåller teknologier, produkter och tjänster för att skapa, förstå och behärska cell- och molekylärbiologi, med fokus på tre applikationsområden; bioprinting, analys samt vätskehantering och bioprocessing. Företaget utvecklar och marknadsför cellodlingsteknologier vilket gör det möjligt för forskare inom biovetenskap att bioprinta mänskliga organ och vävnader för farmaceutiska och kosmetiska tillämpningar. Sedan grundandet 2016 har CELLINKs produkter antagits av forskare och vetenskapsmän i mer än 1000 laboratorier och med över 100 publicerade citeringar, majoriteten av de största läkemedelsföretagen och har levererats till mer än 55 länder runt om i världen. Företagets vision är att skapa framtiden för medicin.

För mer information, vänligen besök www.cellink.com. Bolagets aktier handlas på Nasdaq Stockholms huvudmarknad under kortnamnet CLNK B.

Senaste pressreleaserna
March 22, 2020RegulatoryUppdatering avseende COVID-19