CELLINKs grundare informerar kring inlösen av en köpoption

CELLINK AB har idag informerats av Erik Gatenholm (CEO) och Héctor Martinez (CTO) att de har sålt B-aktier i CELLINK till Gusten Danielsson (CFO) i samband med att Gusten Danielsson har löst in en köpoption som ställdes ut av de två förstnämnda grundarna i samband med bildandet av bolaget. Köpet har skett till lika delar från de två förstnämnda grundarna för kvotvärde och det totala antalet aktier (760 000) motsvarar cirka 1,8% av de utestående aktierna i bolaget.

Efter transaktionen äger Erik Gatenholm 10 476 160 aktier, Héctor Martinez 6 814 160 aktier och Gusten Danielsson 1 551 732 aktier i bolaget.

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Gatenholm, VD                                                            Gusten Danielsson, CFO

Telefon (Sverige): +46 73 267 00 00                                    Telefon (Sverige): +46 70 991 86 04

Telefon (US): +1 (650) 515 5566                                          Telefon (US): +1 (857) 332 2138

E-mail: [email protected]                                                        E-mail: [email protected]

Om CELLINK

CELLINK är ett nischat life-science bolag som utvecklar och levererar life-science lösningar för cellkultivering. Vi fokuserar på tre applikationsområden som inkluderar bioprinting, analysis och liquid handling & bioprocessing för att möjliggöra ett komplett erbjudande inom vår niche av life-science lösningar. Målet är att utveckla och kommersialisera cellkultiveringsteknologier som kan leda till att forskare har möjligheten att skapa mänskliga organ från 3D-bioskrivning. Bolaget grundandes 2016 och har installerat sina produkter i mer än 55 länder, CELLINK förändrar framtidens medicin. För mer information, vänligen besök www.cellink.com. Bolagets aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet CLNK B. Erik Penser Bank AB är Bolagets Certified Adviser och nås på +46 846 383 00 eller [email protected]

Senaste pressreleaserna
March 22, 2020RegulatoryUppdatering avseende COVID-19
November 18, 2019RegulatoryKallelse till årsstämma i CELLINK AB