CELLINK lanserar nya biobläck för att förstärka företagets portfölj av biobläck

CELLINK lanserar nästa steg av en flerfasexpansion av biobläck. Denna fas inkluderar lansering av två nya biobläck, expanston av tre befintliga serier, lansering av en ny thickener-serie och två produkter för förbättrad cellanalys. I och med denna lansering kommer företaget att erbjuda ett bredare sortiment av verktyg för forskare runt om i världen och vidare stärka sin produktportfolio. 

Nya biobläck-serier:

Chitosan:

Chitosan är ett biokompatibelt material som har använts i forskning relaterad till brosk-, hud- och benvävnad. Tidigare var chitosans användning begränsad till 2D-cellodling på grund av dess brist på strukturell integritet. CELLINK är stolta över att ändra det i och med introduktionen av ChitoInk - det första någonsin kommersialiserade kitosanbaserade biobläck för bioprinting. Innehåller ett inert effektivt förtjockningsmedel och en stabiliserare. ChitoInk ger god printbarhet vid fysiologiskt pH, formhållning, kontroll över mekaniska egenskaper och biokompatibilitet.

Silk:

Silkfibrin är känd för att vara väl lämpad för att efterlikna den ursprungliga extracellulära miljön i bärande vävnader så som ben och brosk. Hittills kunde forskare ej inbedda celler i de vattenhaltiga fibrer av för att möjliggöra skapandet av levande vävnadsmodeller. CELLINK är glada över att lansera SilkInk, ett biokompatibelt och biologiskt nedbrytbart biobläck som är noggrant formulerad för att möjliggöra smidig bioprinting och stöd för celler. 

Expansion av GelXA-serien:

GelXA-serien är utformad för att behålla cytokompatibilitet av gelatin samtidigt som det möjliggör bioprintning vid omgivande förhållanden och ger den mekaniska mångsidigheten vid crosslinking. Med den mekaniska mångsidigheten kan användare justera fastheten i den cellulära mikromiljön så att den liknar hårdare vävnader så som brosk. CELLINK utökade GelXA-serien med broskspecifika komponenter för att reglera den biologiska mikromiljön som är naturlig för broskvävnad. Vi kombinerade alla dessa påverkande funktioner i vår nya GelXA CARTILAGE bioink.

Expansion av Collagen-serien:

Kollagen av typ I är ett av de viktigaste strukturella proteinerna som finns i extracellulär matris (ECM) och bindvävnad. Kollagen främjar fästning av celler, tillväxt, biologisk signalering och vävnadsmorfogenes, vilket gör det till ett av de mest populära biomaterialen inom forskning. CELLINK utnyttjar kollagens ursprungliga fysiologiska egenskaper i en ny formulering som ger reproducerbara resultat och är bekvämt att använda. Vi presenterar vårt nya premiumkollagenbiomaterial som har lång hållbarhet och blir smidig gel vid 37 grader Celsius.

Expansion av GelMA-serien:

GelMA-hydrogeler används brett inom det biomedicinska fältet tack vare deras unika biologiska egenskaper som möjliggör utmärkt bindning och spridning av olika celltyper. Vårt uppdrag är att utöka dessa funktioner genom att förbättra GelMA med vävnadsspecifik funktionalitet. Med tillägg av fibrinogen, ett glykoprotein som omvandlar enzymatiskt till fibrin, syftar vi till att förmedla spridningen av endotelceller och fibroblastförökning för att efterlikna den fysiologiska vävnadsvaskulariseringsprocessen i bioprintade GelMA-konstruktioner.

Ny thickener-serie:

Vi förstår att vissa forskare föredrar flexibilitet i sina experiment och föredrar att ställa in egenskaper för biomaterial, för att tillgodose applikationsspecifika behov. I detta arbete utvecklade vi en ny förtjockningsserie för att hjälpa användare att reglera ett biomaterials viskositet och kolloidala stabilitet samtidigt som de bibehåller viktiga biologiska egenskaper. Denna serie innehåller naturliga, rena och sterila polysackarider som alla är godkända för användning i livsmedelstillsatser eller kosmetikkomponenter.

Nya produkter för att förbättra cellanalys: New products to enhance cell analysis:

CELLECT A och CELLECT C/G

  1. CELLECT A är framtagen för lysering av alginat, cellulosa och gelatin.
  2. CELLECT C/G är ett substratbeläggningsmaterial (PrintGlue) för att öka fästningen av printade konstruktioner.

Produkterna kommer att lanseras löpande i separata faser från november 2019 till januari 2020.

 

För mer information, vänligen kontakta

Erik Gatenholm, CEO                                                          Gusten Danielsson, CFO
Telefon: +46 73 267 00 00                                                   Telefon: +46 70 991 86 04
E-mail: [email protected]                                                       E-mail: [email protected]

 

Om CELLINK

CELLINK har skapat en av världens första universella biobläck, idag använt av många av världens mest välrenommerade forskningsinstitutioner. Biobläcket kan blandas med levande celler för att skriva ut funktionella mänskliga vävnader och om den framtida forskningen är framgångsrik, kan tillslut hela mänskliga organ skrivas i 3D-bioskrivare. CELLINK's universella biobläck visar utmärkta resultat och kan användas i både CELLINK’s egna 3D-skrivare och 3D-skivare utvecklade av andra operatörer. Erik Penser Bank AB, tel: +46 8 463 80 00, är Bolagets Certified Adviser. Bolagets aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet CLNK.

Senaste pressreleaserna
March 22, 2020RegulatoryUppdatering avseende COVID-19
November 18, 2019RegulatoryKallelse till årsstämma i CELLINK AB