Uppdatering avseende COVID-19

Mot bakgrund av den allmänna osäkerheten och de åtgärder som införts för att minska spridningen av COVID-19 och dessas påverkan på den globala ekonomin så följer CELLINK noggrant utvecklingen och har beredskap att vidta åtgärder för att minska risken för bolagets fortsatta utveckling och expansion ska påverkas långvarigt.

 

På grund av reserestriktioner, inställda mässor och svårigheter att genomföra demonstrationer i kunders laboratorium då många företag har besöksförbud så ser bolaget en tillfälligt förändrad försäljningsprocess som kan komma att påverka efterfrågan på bolagets produkter och tjänster. De ekonomiska konsekvenserna är ännu svåra att uppskatta men bolaget kommer löpande implementera åtgärder att för begränsa påverkan på bolagets verksamhet. Bolaget ämnar i nuläget att implementera åtgärder så som korttidspermittering och andra generella kostnadsbesparingar. Genom dessa åtgärder förväntar vi oss att vara i en stark position att kapitalisera på de möjligheter som finns i marknaden när länder och företag öppnar upp igen.

 

För mer information, vänligen kontakta:

 

Erik Gatenholm, VD                                                                   Gusten Danielsson, CFO

Telefon (Sverige): +46 73 267 00 00                                      Telefon (Sverige): +46 70 991 86 04

Telefon (US): +1 (650) 515 5566                                             Telefon (US): +1 (857) 332 2138

E-mail: [email protected]                                                              E-mail: [email protected]

 

Denna information är sådan som CELLINK AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 mars 2020 kl. 15.30 CET.

 

Om CELLINK

CELLINK är ett nischat life-science bolag som utvecklar och levererar life-science lösningar för cellkultivering. Vi fokuserar på tre applikationsområden som inkluderar bioprinting, analysis och liquid handling & bioprocessing för att möjliggöra ett komplett erbjudande inom vår niche av life-science lösningar. Målet är att utveckla och kommersialisera cellkultiveringsteknologier som kan leda till att forskare har möjligheten att skapa mänskliga organ från 3D-bioskrivning. Bolaget grundandes 2016 och har installerat sina produkter i mer än 55 länder, CELLINK förändrar framtidens medicin. För mer information, vänligen besök www.cellink.com. Bolagets aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet CLNK. Erik Penser Bank AB är Bolagets Certified Adviser och nås på +46 846 383 00 eller [email protected]

Senaste pressreleaserna
March 22, 2020RegulatoryUppdatering avseende COVID-19
November 18, 2019RegulatoryKallelse till årsstämma i CELLINK AB