CELLINK och dess samarbetspartners för ”REPAIR”-projektet har beviljats projektfinansiering på totalt €3 910 000 från EU som en del av Horizon 2020-programmet. CELLINKs del av bidraget är €270 000

REPAIR-projektet syftar till att utveckla ett nytt tillvägagångssätt och en kliniskt tillämpbar metod för hjärtstimulering. Nuvarande medicinska eller kirurgiska behandlingar kan inte återställa muskelkontraktilitet vid hjärtsvikt och förmaksflimmer, två av de vanligaste och allvarligaste hjärtsjukdomarna. En revolutionerande strategi skulle vara att använda smarta material för att stödja eller återställa hjärtmekanismen. Det involverade tvärvetenskapliga teamet kommer att utveckla prototyper av implanterbara apparater tillverkade av smarta material i kombination med hjärtrytmmonitor/ kontrollsystem på plats. Detta banar vägen för ny biomedicinsk teknik som kommer att leda till ökad livskvalitet och överlevnadchans för en av de största patientgrupperna i världen.

CELLINK har tilldelats Horizon 2020 - Emerging paradigms and community-finansiering från EU för projektet ”REPAIR” - Restoring Cardiac Mechanical Function by Polymeric Artificial Muscular Tissue ”. CELLINK tillsammans med 8 partners (Università degli studi di Firenze, Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna, Universiteit Maastricht, Szegedi Tudomanygyetem, Delft University of Technology, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Center Hospitalier Universitaire Vaudois, MEDTRONIC Bakken Research Center BV, SPECIFIKA POLYMERS) har fått finansiering för projektet till 100 procent av projektets totala uppskattade kostnader på cirka 3 910 000 euro. REPAIR-projektet kommer att samordnas av Professor Corrado Poggesi vid Università degli studi di Firenze. Projektet sträcker sig över 48 månader och CELLINKs andel av projektet motsvarar €270 000. Företaget bär inte några kostnader för projektet. CELLINKs ansvar inom projektet ligger helt inom ramen för företagets ordinarie verksamhet.

Detta projekt har fått finansiering från Eus Horizon 2020 FET-Proactive Program under bidrag nr 952166 REPAIR.

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Gatenholm, CEO                                                                                       Gusten Danielsson, CFO                             
Telefon (Sverige): +46 73 267 00 00                                                                  Telefon (Sverige): +46 70 991 86 04      
Telefon (US): +1 (650) 515 5566                                                                        Telefon (US): +1 (857) 332 2138
Email:
[email protected]                                                                                       Email: [email protected]                                

Om CELLINK

CELLINK grundades 2016 och är ett globalt Life science-företag som erbjuder teknologier, produkter och tjänster för att skapa, förstå och bemästra cell- och molekylär biologi. Inom applikationsområdena bioprinting, analys, samt vätskehantering och bioprocessing utvecklar och marknadsför företaget innovativa teknologier som möjliggör för forskare inom Life sciences att kultivera celler i tredimensionella miljöer, utföra high-throughput drug screening samt bioprinta mänskliga organ och vävnader för farmaceutiska och kosmetiska tillämpningar. CELLINKs produkter används i fler än 1000 laboratorier i över 55 länder, inklusive världens topp 20 läkemedelsföretag och har blivit citerade i över 150 publikationer. CELLINK skapar framtidens sjukvård.

Besök www.cellink.com för att läsa mer. CELLINK är noterat på Nasdaq Stockholm Main Market under CLNK B.

Senaste pressreleaserna
March 22, 2020RegulatoryUppdatering avseende COVID-19