CELLINK har fått bidrag för att utveckla nya vävnader som efterliknar organ in vitro som kan appliceras inom läkemedelsutveckling och testning för njursjukdomar.

Idag meddelar CELLINK att företaget har fått bidrag för ett projekt i samarbete med ibidi GmbH och NMI (Naturwissenschaftliches und Medizinisches Institut). Projektet kommer att börja i augusti i år och förväntas att pågå till 2023. CELLINK kommer att få ett bidrag på cirka två miljoner kronor under projekttiden från Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet.

Projektets mål är att utveckla nya vävnader som efterliknar organ in vitro för proximal tubili anpassat för microfluidic och multiwell som kan appliceras inom läkemedelsutveckling och testning för njursjukdomar. Inom projektet kommer en avancerad reproducerbar 3D-model baserad på extracellulärt matrix i kombination med celler skapas med hjälp av 3D bioprinting, avancerad 3D printings teknik, nya biobläck och microfluidic system med ett automatiserat periferi system.

I framtiden kan projektet utveckla ett screeningsystem för läkemedelsutveckling inom njursjukdomar. Dessa sjukdomar drabbar både män och kvinnor samt unga och äldre individer. 

 

För mer information, vänligen kontakta

Erik Gatenholm, CEO                Gusten Danielsson, CFO        
Telefon: +46 73 267 00 00.        Telefon: +46 70 991 86 04
Email: [email protected]            Email: [email protected]

 

Om CELLINK

CELLINK är den ledande 3D bioprintnings-leverantören, och det första biobläck-företaget i världen. Vi fokuserar på att utveckla och kommersialisera bioprinting teknologier som tillåter forskare att printa mänskliga organ och vävnad för farmaceutiska och kosmetiska applikationer. Grundat 2016, och aktiv i mer än 50 länder, så förändrar CELLINK framtidens medicin. Besök www.cellink.com för att läsa mer. CELLINK’s aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet CLNK. Erik Penser Bank AB är bolagets Certified Adviser och nås på tel: +46 8 463 80 00 och email: [email protected]

Senaste pressreleaserna
March 22, 2020RegulatoryUppdatering avseende COVID-19
November 18, 2019RegulatoryKallelse till årsstämma i CELLINK AB