CELLINK meddelar partnerskap med AstraZeneca för att använda CELLINKs 3D-bioprintning för att skapa leverorganoidkulturer

CELLINK, med fokus på utveckling och kommersialisering av innovativa bioprintningsteknologier och bioink, meddelade idag att företaget kommer att samarbeta med AstraZeneca för att utveckla avancerade 3D-bioprintade leverorganoider för läkemedelsutveckling vid hjärt-, njur- och metabolismsjukdomar.

Inom bioteknik är behovet av utvecklingen av tredimensionella (3D) vävnader essentiell. 3D-bioprinting har bevisats vara en användbar teknik för att återkapitulera mikromiljön i naturlig vävnad, vilket möjliggör exakt bioprintning av flera celler till en fördefinierad position.

CELLINK har ett FoU-laboratorium i AstraZenecas BioVentureHub i Göteborg. Det nya samarbetet kommer att utnyttja CELLINKs innovativa och patentsökta bioink, Extra Cellulärt Matrix och Laminin-baserade biobläck, vilket gör det möjligt för mänskliga celler att växa och fungera som de skulle göra i människokroppen.

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Gatenholm, VD

Telefon (Sverige): +46 73 267 00 00

Telefon (US): +1 (650) 515 5566

E-mail: [email protected]

Gusten Danielsson, CFO

Telefon (Sverige): +46 70 991 86 04

Telefon (US): +1 (857) 332 2138

E-mail: [email protected]

Om CELLINK

CELLINK är ett nischat life-science bolag som utvecklar och levererar life-science lösningar för cellkultivering. Vi fokuserar på tre applikationsområden som inkluderar bioprinting, analysis och liquid handling & bioprocessing för att möjliggöra ett komplett erbjudande inom vår niche av life-science lösningar. Målet är att utveckla och kommersialisera cellkultiveringsteknologier som kan leda till att forskare har möjligheten att skapa mänskliga organ från 3D-bioskrivning. Bolaget grundandes 2016 och har installerat sina produkter i mer än 55 länder, CELLINK förändrar framtidens medicin. För mer information, vänligen besök www.cellink.com. Bolagets aktier handlas på Nasdaq Stockholms huvudmarknad under kortnamnet CLNK B.

Senaste pressreleaserna
March 22, 2020RegulatoryUppdatering avseende COVID-19
November 18, 2019RegulatoryKallelse till årsstämma i CELLINK AB