Q1 19/20: Stark försäljningstillväxt och lyckad integrering av förvärv

CELLINK AB offentliggör kvartalsrapport för perioden september 2019 - november 2019. Rapporten finns att tillgå på bolagets hemsida: https://cellink.com/investerare/. I detta pressmeddelande presen­teras ett sammandrag av rapporten.

Första kvartalet

 • Nettoomsättning uppgick till 46 430 kSEK (19 971 kSEK), vilket motsvarar en ökning om 132% (148%) mot det första kvartalet i föregående räkenskapsår varav 51% (148%) var organisk tillväxt.
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -884 kSEK (1 595 kSEK), motsvarande en negativ marginal (8,0%).
 • Nettoresultatet uppgick till -5 147 kSEK (667 kSEK), vilket generar ett resultat per aktie efter utspädning om -0,53 SEK (0,08 SEK).

Händelser under kvartalet (sept-nov 2019)

 • 3 september lanserade CELLINK en ny produkt som var utformad för att vara den mest flexibla bioprintplattformen med sex stycken printhuvuden på marknaden.
 • 1 oktober beviljades CELLINK designpatent för BIO X.
 • 2 oktober annonserade CELLINK att bolaget tilldelades Merck Innovation Award för den senaste tekniken utformad för att stärka farmaceutisk forskning.
 • 14 oktober kommunicerade bolaget att CELLINKs fyra grundare utsetts till årets företagare i Sverige 2019.
 • 22 oktober publicerades ny forskning från Karolinska Institutet som visar på I-DOT’s förmåga att underlätta genetisk forskning inom cancerdiagnostik.
 • 25 oktober meddelade CELLINK att man etablerat säte och startat dotterbolag i Frankrike
 • 4 november publicerades en ny studie från Rensselaer Polytechnic Institute, vilken visar på framgångsrik användning av CELLINK-teknik för att producera levande hudmodeller.
 • 21 november presenterade CELLINK två nya biobläck, en expansion av tre befintliga bläckserier, en ny thickenerserie samt två produkter för förbättrad cellanalys. Produkterna lanseras löpande till och med januari 2020.

Händelser efter periodens utgång
 

 • 13 december fastställde styrelsen finansiella mål för koncernen under perioden 2019–2022. CELLINKs mål är att växa organiskt med minst 35 % per år samt växa ytterligare genom förvärv. CELLINKs mål är vidare att uppvisa en positiv EBITDA-marginal. Företagets nettoskuld i förhållande till EBITDA bör normalt inte överstiga 3 gånger.
 • 18 december hölls årsstämma. Det beslutades bland annat att genomföra en aktiesplit 4:1, att förlänga bolagets räkenskapsår till 31 december 2020 samt att inrätta ett nytt långsiktigt incitamentsprogram till anställda och styrelsens ledamöter inom CELLINK-koncernen.
 • 19 december tillkännagavs att bioprintern BIO X har vunnit GOOD DESIGN-priset från The Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design and Metropolitan Arts Press Ltd.
 • 23 december tecknades avtal för ny produktionsyta i Göteborg. Detta ökar produktionsytan från 300 m2 till 1600 m2.
 • 10 januari genomfördes aktiesplit 4:1.

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Gatenholm, CEO                                                                       Gusten Danielsson, CFO

Telefon EU +46 73 267 00 00                                                         Telefon EU: +46 70 991 86 04
Telefon US +1 (650) 515 5566                                                        Telefon US +1 (857) 332 2138

Email: [email protected]                                                                      Email: [email protected]

Viktig information

Denna information är sådan information som CELLINK AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­miss­bruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 januari 2020 kl. 08:30 CET.

Om CELLINK

CELLINK har skapat en av världens första universella biobläck, idag använt av många av världens mest välrenommerade forskningsinstitutioner. Biobläcket kan blandas med levande celler för att skriva ut funktionella mänskliga vävnader och om den framtida forskningen är framgångsrik, kan tillslut hela mänskliga organ skrivas i 3D-bioskrivare. CELLINK's universella biobläck visar utmärkta resultat och kan användas i både CELLINK’s egna 3D-skrivare och 3D-skivare utvecklade av andra operatörer. Erik Penser Bank AB, tel: +46 8 463 83 00, [email protected], är Bolagets Certified Adviser. Bolagets aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet CLNK.

Senaste pressreleaserna
March 22, 2020RegulatoryUppdatering avseende COVID-19
November 18, 2019RegulatoryKallelse till årsstämma i CELLINK AB