Årsredovisning räkenskapsåret 2018/2019

CELLINK har idag publicerat sin årsredovisning för räkenskapsåret 2018/2019. Dokumentet bifogas detta pressmeddelande och finns även tillgängligt på bolagets hemsida: https://cellink.com/investerare/.

Distribution av de tryckta årsredovisningarna kommer att ske per post under vecka 48 till de aktieägare och andra intressenter som begärt utskick. Tryckta årsredovisningar kan beställas via mail till [email protected].

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Gatenholm, CEO                                                                       Gusten Danielsson, CFO

Telefon EU +46 73 267 00 00                                                         Telefon EU: +46 70 991 86 04
Telefon US +1 (650) 515 5566                                                        Telefon US +1 (857) 332 2138

Email: [email protected]                                                                      Email: [email protected]

Viktig information

Denna information är sådan information som CELLINK AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 november 2019 kl.08.30 CET.

Om CELLINK

CELLINK har skapat en av världens första universella biobläck, idag använt av många av världens mest välrenommerade forskningsinstitutioner. Biobläcket kan blandas med levande celler för att skriva ut funktionella mänskliga vävnader och om den framtida forskningen är framgångsrik, kan tillslut hela mänskliga organ skrivas i 3D-bioskrivare. CELLINK's universella biobläck visar utmärkta resultat och kan användas i både CELLINK’s egna 3D-skrivare och 3D-skivare utvecklade av andra operatörer. Erik Penser Bank AB, tel: +46 8 463 83 00, [email protected], är Bolagets Certified Adviser. Bolagets aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet CLNK.

Senaste pressreleaserna
March 22, 2020RegulatoryUppdatering avseende COVID-19
November 18, 2019RegulatoryKallelse till årsstämma i CELLINK AB