CELLINK välkomnar Professor Ido Amit från Weizmann Vetenskapsinstitut som ny vetenskaplig rådgivare

Professor Ido Amit från immunologiavdelningen vid det världsberömda Weizmann Institute of Science i Israel kommer att ansluta sig till CELLINKs rådgivande styrelse. Prof. Amit tog sin doktorsexamen i biologisk reglering vid Weizmann Institute of Science 2007. Han var postdoktor på Broad Institute vid Harvard University och Massachusetts Institute of Technology i fyra år, innan han började på Weizmann Institute 2011.

Prof. Amit är en världsledande pionjär i fältet för single cell-genteknik och dess tillämpning för att karakterisera immunsystemet. Hans forskning undersöker några av de mest väsentliga frågorna inom immunologi och hans upptäckter möjliggör utveckling av nya immunterapuetiska strategier för autoimmuna sjukdomar, neurodegeneration och cancer vilket kommer leda till en ny generation av immunterapuetiska behandlingar. 

Prof. Amit är också känd inom vetenskapsfältet som en ledare inom området immunogenomik, som syftar till att detektera och konstruera genomsekvenser som är väsentliga för immunsystemets funktion i fysiologi och sjukdom. Prof. Amit tilldelades bland annat EMBO Gold Medal Award och en HHMI International Research Scholar för sitt arbete för att utforska immunsystemets funktion.

Utnämningen av Prof. Amit till vetenskaplig rådgivare är en del av CELLINKs strategi att bygga en stark produktportfölj för single cell- och omics-analysfältet. Baserat på CELLINKs innovativa teknik för cellseparation och nanolitervätskehantering kommer automatiserade arbetsflöden att upprättas för att ge laboratorier rutinmässig tillgång till single cell omics-analys.

"Vi ser verkligen fram emot att samarbeta med en av de mest framstående experterna inom analysen av single cells", säger Julian Riba, Ph.D., CSO på cytena - ett CELLINK-företag med fokus på single cells-teknik. ” Förutom att vara en enastående immunolog kommer hans kunskap kring de möjliggörande teknologierna från provhantering till biokemi och bioinformatik hjälpa oss att utveckla ännu bättre verktyg för att möta de viktigaste frågorna inom precisionsmedicin.”

CELLINKs rådgivande kommitté består nu av fyra rådgivare inklusive Rolf Claesson som var ordförande för Bayer HealthCare och Tecan Group, VD för Bayer Diagnostics, med ledande befattningar inom Pharmacia, chef för Hill-Rom och styrelseledamot i Fresenius Medical Care, Dr. Ali Khademhosseini, som tjänstgjorde som professor vid Harvard-MIT, Brigham and Women's Hospital och Harvard Medical School. Leder ett laboratorium vid World Premier International-Advanced Institute for Materials Research vid Tohoku University, Japan, tidigare professor vid UCLA. Nu utnämnd till VD för Terasaki Institute i Los Angeles. Och Dr. David Williams, professor vid Wake Forest School of Medicine och betraktas som en ledare inom biomaterial, medicintekniska produkter och biokompatibilitet. Författare och medförfattare till över 400 vetenskapliga artiklar inom sitt expertområde.

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Gatenholm, CEO                                                              Gusten Danielsson, CFO                             
Telefon (Sverige): +46 73 267 00 00                                    Telefon (Sverige): +46 70 991 86 04      
Telefon (US): +1 (650) 515 5566                                           Telefon (US): +1 (857) 332 2138
Email:
[email protected]                                                             Email: [email protected]                                

Om CELLINK

CELLINK är ett globalt life-science-bolag som tillhandahåller teknologier, produkter och tjänster för att skapa, förstå och behärska cell- och molekylärbiologi, med fokus på tre applikationsområden; bioprinting, analys samt vätskehantering och bioprocessing. Företaget utvecklar och marknadsför cellodlingsteknologier vilket gör det möjligt för forskare inom biovetenskap att bioprinta mänskliga organ och vävnader för farmaceutiska och kosmetiska tillämpningar. Sedan grundandet 2016 har CELLINKs produkter antagits av forskare och vetenskapsmän i mer än 1000 laboratorier och med över 100 publicerade citeringar, majoriteten av de största läkemedelsföretagen och har levererats till mer än 55 länder runt om i världen. Företagets vision är att skapa framtiden för medicin. Besök www.cellink.com för att läsa mer. CELLINK är listat på NasdaQ Stockholm Main Market under CLNK B.

Senaste pressreleaserna
March 22, 2020RegulatoryUppdatering avseende COVID-19