CELLINK genomför split av aktier (4:1)

Den 13 januari 2020 är avstämningsdag för den split (4:1) som beslutades på årsstämman den 18 december 2019.

Avstämningsdag har nu fastställts för den aktiesplit som årsstämman beslutade om, varigenom varje befintlig aktie delas upp på fyra nya aktier. Avstämningsdagen är den 13 januari 2020.

Antalet aktier efter split blir 38 984 776, varav 1 500 000 aktier av serie A och 37 484 776 av serie B. Kvotvärdet kommer att uppgå till 0,025 kronor. I samband med aktiespliten får aktierna nya ISIN-koder. Ny ISIN-kod för B-aktien är SE0013647385.

Sista handelsdag i B-aktien innan uppdelning och med den gamla ISIN-koden är den 9 januari 2020 och första handelsdag i aktien efter uppdelning och med den nya ISIN-koden är den 10 januari 2020.

Aktiespliten sker per automatik via Euroclear Sweden AB och aktieägarna behöver inte vidta några åtgärder. Aktier som erhålls i aktiespliten förväntas vara registrerade på aktieägarens värdepapperskonto den 14 januari 2020.

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Gatenholm, CEO                                                                    Gusten Danielsson, CFO

Telefon EU +46 73 267 00 00                                                       Telefon EU: +46 70 991 86 04
Telefon US +1 (650) 515 5566                                                      Telefon US +1 (857) 332 2138

Email: [email protected]                                                                   Email: [email protected]

Om CELLINK

CELLINK har skapat en av världens första universella biobläck, idag använt av många av världens mest välrenommerade forskningsinstitutioner. Biobläcket kan blandas med levande celler för att skriva ut funktionella mänskliga vävnader och om den framtida forskningen är framgångsrik, kan tillslut hela mänskliga organ skrivas i 3D-bioskrivare. CELLINK's universella biobläck visar utmärkta resultat och kan användas i både CELLINK’s egna 3D-skrivare och 3D-skivare utvecklade av andra operatörer. Erik Penser Bank AB, tel: +46 8 463 83 00, [email protected], är Bolagets Certified Adviser. Bolagets aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet CLNK.

Senaste pressreleaserna
March 22, 2020RegulatoryUppdatering avseende COVID-19