CELLINK AB (publ) erhåller order om 5 200 000 SEK från Socialstyrelsen

CELLINK AB (publ) har erhållit en order om förbrukningsmaterial till Sjukvården genom en order från Socialstyrelsen, ordervärdet är totalt ca 5 200 000 SEK. Då bolaget har expertis och kapacitet för produktion av olika geler som används i bolagets biobläck produkter har CELLINK de senaste veckorna arbetet med att ställa om delar av produktionen för att hjälpa till med den rådande situationen med COVID-19, bland annat genom produktion av handsprit samt testutrustning så som qPCR-instrument och reagenser. Ordern ska levereras under bolagets tredje kvartal.

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Gatenholm, VD                                                                           Gusten Danielsson, CFO

Telefon (Sverige): +46 73 267 00 00                                Telefon (Sverige): +46 70 991 86 04

Telefon (US): +1 (650) 515 5566                                      Telefon (US): +1 (857) 332 2138

E-mail: [email protected]                                                    E-mail: [email protected]

Om CELLINK

CELLINK är ett nischat life-science bolag som utvecklar och levererar life-science lösningar för cellkultivering. Vi fokuserar på tre applikationsområden som inkluderar bioprinting, analysis och liquid handling & bioprocessing för att möjliggöra ett komplett erbjudande inom vår niche av life-science lösningar. Målet är att utveckla och kommersialisera cellkultiveringsteknologier som kan leda till att forskare har möjligheten att skapa mänskliga organ från 3D-bioskrivning. Bolaget grundandes 2016 och har installerat sina produkter i mer än 55 länder, CELLINK förändrar framtidens medicin. För mer information, vänligen besök www.cellink.com. Bolagets aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet CLNK. Erik Penser Bank AB är Bolagets Certified Adviser och nås på +46 846 383 00 eller [email protected]

Senaste pressreleaserna
March 22, 2020RegulatoryUppdatering avseende COVID-19
November 18, 2019RegulatoryKallelse till årsstämma i CELLINK AB