Kvartalsdata

KSEKJuni-Aug 19/20Mars-Maj 19/20Dec-Feb 19/20Sept-Nov 19/20Juni-Aug 18/19Mars-Maj 18/19Dec-Feb 18/19Sept-Nov 18/19Juni-Aug 17/18Mars-Maj 17/18
Nettoomsättning51 51841 60337 24146 43031 99729 62423 83719 97116 46512 202
Total intäkter, mm.59 32562 81557 24766 86546 63740 89432 92927 20123 13116 376
Bruttoresultat33 82930 77825 46734 19022 14122 16516 60114 49011 8457 317
Bruttomarginal, %66%74%68%74%69%75%70%73%72%60%
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)-14 383-10 575-13 755-884-2 4341 2932 8651 5951 0691 044
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA), %NegNegNegNegNeg4,4%12,0%8,0%6,5%8,6%
Rörelseresultat (EBIT)-22 062-17 547-20 012-6 466-4 976-5681 078680402399
Rörelseresultat (EBIT), %NegNegNegNegNegNeg4,5%3,4%2,4%3,3%
Periodens resultat-14 257-25 533-17 274-5 147-1 7442891 340667583361
Kassaflöde från den löpande verksamheten-9 363-32 601-10 162-19 688-5 034-17 19911 135-4 243-7 085-1 202
Genomsnittligt antal aktier44 667 47243 791 40941 077 2989 843 6049 291 2998 658 3168 594 7628 323 4398 290 5407 566 763
Antal aktier vid periodens slut47 162 25342 874 77642 874 7769 746 1949 746 1948 521 5168 521 5168 323 4398 323 4397 566 763
Resultat per aktie efter utspädning, SEK-0,32-0,58-0,42-0,52-0,190,030,160,080,070,05
Aktiekurs på balansdagen, SEK16514496296265275315163146132
Börsvärde på balansdagen, MSEK7 7826 1744 1152 8852 5832 3432 6841 3571 215999
Antal medarbetare vid periodens utgång199194190180157119101837452