Finansiell kalender

Kalender
July 9, 2020Delårsrapport mars – maj 2020
October 22, 2020Delårsrapport juni – augusti 2020
February 25, 2021Bokslutskommuniké september - december(Q1-Q5) 2019/2020
March 17, 2021Årsredovisning 2019/2020