Vetenskapliga rådgivare

Ido Amit
Scientific Advisor

Erfarenhet i korthet: Professor i immunologi vid Weizmann Institute of Science. Prof. Amit är ledande inom immunogenomik och en pionjär inom utvecklingen av single-cell genomic teknologier deras tillämpning för att karakterisera immunsystemet. Mottagare av EMBO Gold Medal Award och en HHMI International Research Scholar för sitt arbete som undersöker immunsystemets funktion.

Rolf Classon
Advisor

Erfarenhet i korthet: Mr. Classons tidigare uppdrag har bland annat varit som styrelseordförande i Bayer HealthCare AG och Tecan Group Ltd, samt VD för Bayer Diagnostics. Nyligen var han styrelseledamot i Hill-Rom Corporation, Auxilium Pharmaceuticals, Sequana Medical, Aerocrine AB, Millipore Corporation, Prometheus Laboratories och Enzon Pharmaceuticals Inc. Mr. Classon är för närvarande styrelseordförande i Perrigo och styrelseledamot i Fresenius Medical Care and Catalent .

Ali Khademhosseini
Scientific Advisor

Erfarenhet i korthet: Dr. Ali Khademhosseini tjänstgjorde som professor vid Harvard-MIT, Brigham, Women’s Hospital och Harvard Medical School. Tidigare var han Levi Knight professor i bioteknik, kemiteknik och radiologi vid UCLA och har nu utsetts till chef och VD för Terasaki Institute för biomedicinsk innovation.

David Williams
Scientific Advisor

Erfarenhet i korthet: Professor vid Wake Forest School of Medicine och är inom biomaterial, medicintekniska produkter och biokompatibilitet ansedd som en ledande auktoritet. Inom dessa områden har han författat över 400 publikationer.